Vítání občánků

20.12.2018

V prosinci 2018 přivítala paní starostka v knihovně 5 nových občánků Nového Hrozenkova. Slavnostní atmosféru svým milým vystoupením vytvořily pod vedením p. učitelky Emílie Janáčové děvčátka z Mateřské školy Nový Hrozenkov - střed. Tyto děvčata maminkám předaly i kytičku. Ráda bych také poděkovala Hynkovi Rafajovi za krásné fotografie.

V průběhu roku proběhlo vítání občánků čtyřikrát a sešlo se na něm 26 miminek. Dětem a rodičům byly předány dárečky od městyse i knihovny. 

Všem přeji spoustu krásných společných chvilek.