Novinky v knihovně

01.09.2018

V průběhu prázdnin byl v naší knihovně, stejně jako i v jiných knihovnách, malinko upraven provoz. Kromě dvou akcí Klubu maminek se nekonaly besedy a i výpůjční doba byla drobně podřízena prázdninám a dovoleným. Díky bývalé p. knihovnici Emilce Pekařové a mladé mamince Míše Cíchové jsem si vyčerpala dva týdny dovolené, aniž by se knihovna uzavírala. 

Klidovější režim byl věnován úpravám knihovny. V průběhu srpna došlo k přebudování půjčovny pro dospělé, resp. ke snížení regálů na příjemnou výšku. Každý návštěvník již pohodlně dosáhne i na nejvýše uložené knihy. Při té příležitosti došlo k přeskládání a otření knihovního fondu. Literatura pro mládež byla spolu se sundanými regály přesunuta do místnosti, ve které se zpracovávaly knihy. Mladí čtenáři tak mají konečně k dispozici koutek s literaturou odpovídající jejich věku. Najdou zde vyčleněný regál s žánrem fantasy a s komiksy. Rovněž si mohou vybrat z nabídky časopisů pro děti a mládež. K novince, kterou již někteří ocenili, patří bezesporu i dva nové počítače, umístěné právě v půjčovně pro mládež.

Další počítač je nově k dispozici v komunitní místnosti (čítárna + půjčovna pro nejmenší). V půjčovně pro dospělé zůstaly dva počítače. 

K dispozici máme také novou tiskárnu, která umožňuje oboustranný i barevný tisk - formát A4. Tiskárna byla, stejně jako počítače, pořízena díky dotačnímu programu MK. 

Od září jsou také v provozu nové webové stránky, jejichž podoba a zabezpečení více odpovídá trendům dnešní doby.

Věřím, že tyto změny přispějí k většímu pohodlí při vybírání knih i při využívání ostatních služeb všemi uživateli knihovny.