Ceník

Registrační poplatek

dospělí a mládež nad 15 let 

60 Kč

Registrační poplatek

mládež do 15 let, důchodci

30 Kč

Rodinná registrace

60 Kč

Tisk - za 1 stránku černobíle

2 Kč

Tisk - za 1 stránku černobíle - oboustranně

3 Kč

Tisk - za 1 stránku barevně

5 Kč

Tisk - za 1 stránku barevně - oboustranně

8 Kč